O firmie Produkty Galeria Kontakt
   
 

 

 

Hełm górniczy Gwarek II

Certyfikat oceny typu WE nr WE/S/1792/2011

Antyelektrostatyczny, trudnopalny, elektroizolacyjny hełm  górniczy Typ GWAREK II
nie stwarza zagrożeń od elektryczności statycznej w wyrobiskach
ze stopniem „a”  „b” i  „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu
i klasy „A” i ”B” zagrożenia wybuchu pyłu węglowego.

OKRES UŻYTKOWANIA HEŁMU WYNOSI 5 LAT OD DATY PRODUKCJI
Hełm górniczy TypGWAREK II przeznaczony jest do ochrony głowy górników pracujących w podziemnych zakładach górniczych oraz w czasie ćwiczeń i akcji ratowniczo-górniczych. Wykonany jest w oparciu o warunki bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 397:1997 „Przemysłowe hełmy ochronne” [EN 397:1995 „Industrial safety helmets”]  i wymogami dyrektywy 89/686/EWG. Skorupa hełmu wykonana jest z laminatu poliestrowego kewlarowo-szklanego. Kształt skorupy oraz  użyte materiały gwarantują  maksymalną ochronę głowy użytkownika przed urazami mechanicznymi wywołanymi uderzeniami spadających przedmiotów oraz ochronę na przebicie. Materiały użyte do produkcji hełmu gwarantują jego elektroizolacyjność do 440 V oraz możliwość stosowania od temperatury -30°C do+ 50°C, chronią przed krótkotrwałym kontaktem z ogniem ,zabezpieczają gromadzeniu się ładunków elektrycznych na jego powierzchni. Hełm górniczy może być stosowany w warunkach obecności metanu i pyłu węglowego.
Hełm produkowany jest w dwóch wersjach:

 • wersja z paskiem podbródkowym
 • wersja bez paska podbródkowego

     Układ wyposażenia wewnętrznego umożliwia użytkownikowi na odpowiednie usytuowanie
 wysokości  noszenia  hełmu w zależności od kształtu głowy, poprzez zmianę mocowania pasa głównego .
Ponadto, pas główny wyposażony w zespół płynnej regulacji, umożliwiający zmianę
 długości w zależności od obwodu głowy użytkownika w zakresie 54 – 62 cm.

Dodatkowo hełm posiada:
- daszek chroniący twarz,
- rynienkę przeciwdeszczową,
- uchwyt lampy i przewodu zasilającego,
- gniazda do mocowania ochronników słuchu

Własności  ochronne  i  użytkowe

Hełm spełnia wymagania zawarte w PN-EN 397:1997„Przemysłowe hełmy ochronne”
[EN 397:1995 „Industrial safety helmets”].

 • Zdolność amortyzacji – podczas badania hełmu siła przenoszona na makietę głowy
  nie powinna przekraczać 5 kN
 • Wyniki badań na  zdolności amortyzacyjnej hełmu górniczego Typ GWAREK II
  przedstawia poniższa tabela:

Warunki
kondycjonowania

Średnia wartość siły przekazywanej
na makietę głowy, potwierdzona
wynikami badań  [ kN]

-10° C

2,72

-30° C

2,87

Zanurzenie w wodzie

2,30

+50° C

3,67

Sztuczne starzenie

2,12

 • Odporność na przebicie przez ostre przedmioty – podczas badania hełmu nie następuje
  kontakt ostrza z makietą głowy.
 • Odkształcenie boczne– podczas badania hełmu max. wartość odkształcenia bocznego skorupy
  nie przekracza 40 mm. A wartość odkształcenia resztkowego  nie przekracza 15 mm.
 • Odporność na działanie płomienia – podczas badania skorupa nie pali się
  po upływie 5 sekund od usunięcia płomienia
 • Elektroizolacyjność– podczas badania hełmu nie  wystąpiła żadna oznaka przebicia,
  a prąd upływa  jest  mniejszy niż 1,2 mA.
 • Wytrzymałość na zerwanie paska podbródkowego wynosi  nie mniej niż 150N i nie więcej niż 250N
 • Potencjał elektrostatyczny. Podczas badania wg. normy PN-EN1149-3 ; 2007 (EN 1149-3:2004)
  wartość parametru winna wynosić ≤  3 kV.
 • Rezystancja powierzchniowa. Podczas badania wg. normy PN-EN1149-1:2008 (EN 1149-1:2006)
  wartość parametru winna wynosić ≤ 1x109Ω .
 • Czas połowicznego zaniku ładunku. Podczas badania wg. normy PN-EN1149-5 : 2009 (EN 1140-5: 2008)
  wartość parametru winna wynosić ≤ 4 s.

Wartość wymagana

biały

żółty

niebieski

zielony

czerwony

brązowy

szary

< 1,0x109

7,1x103

8,8x105

8,0x105

1,3x106

5,1x105

9,0x105

1,2x105

OKRES UŻYTKOWANIA  5 LAT OD DATY PRODUKCJI

 

 

Opcjonalne wyposażenie:

 

Pliki do pobrania:


Ogólny opis wyrobu
   
Certyfikat oceny typu WE nr WE/S/1796/2011